Telefonie | Mobiliteit | Infrastructuur | Het nieuwe werken

Improve ICT is een jonge dynamische organisatie waarin veel ICT kennis en ervaring is geborgd. Naast de inhoudelijke kennis van ICT toepassingen wordt met name ook de samenhang gezien tussen ICT en de organisatie en welke functionaliteit nodig is om ICT op de organisatie te laten aansluiten. Improve ICT is geen leverancier van ICT middelen, maar een onafhankelijke organisatie die zich richt op het behalen van een zo optimaal mogelijk gebruik van ICT toepassingen. Improve ICT heeft de onderstaande doelstelling gedefinieerd:


De diensten die wij leveren zijn: Wij ondersteunen organisaties bij ICT vraagstukken door middel van advies en begeleiding van implementaties. Improve ICT kan haar meerwaarde bieden in de gehele keten, van eerste idee tot het inrichten van service en beheer, in iedere fase wordt de samenhang meegenomen tussen de organisatie, de functionaliteit en de techniek.

Projectleiding voeren wij uit volgens de Prince II methodiek, terwijl voor service en beheer gereleateerde vraagstukken ITIL wordt toegepast. De resultaatgerichte en directe benadering van Improve ICT zorgt ervoor dat projecten binnen de gestelde randvoorwaarden worden uitgevoerd.

Naast de inhoudelijke kennis van ICT en organisaties kan Improve ICT haar klanten ook op interim management gebied te ondersteunen.

Niet alleen functionaliteit is belangrijk, maar ook kosten en baten zijn belangrijke aspecten voor iedere organisatie. Wij realiseren ons dat terdege en kunnen ook als het gaat om het besparen van kosten veel voor u betekenen. Door het uitvoeren van een Scan wordt het kostenaspect geinventariseerd en kan vervolgens een concreet advies gegeven worden hoe kosten bespaard kunnen worden.

Neemt u gerust contact met ons op, we zijn er van overtuigd dat we ook voor uw organisatie meerwaarde kunnen bieden!

Contact

T: 06 142 98 192
E: info@improveict.nl


Algemene voorwaarden

Bekijk mijn CV op Linkedin